Contact

Algemene contactgegevens

Parochiële Caritas Instelling HH. Twaalf Apostelen.

Secretariaat
Van Heemstrastraat 4
7204 GJ  Zutphen
pci@12apostelen.nl

Organisatie

Sinds 1 januari 2011 zijn alle plaatselijke PCI instellingen gefuseerd tot 1 PCI.
Het bestuur van de PCI draagt zorg voor de gelden en bezittingen, zorgt voor de communicatie met de 
plaatselijke werkgroepen en stelt hen in staat de hulpverlening uit te voeren.

Links

DKCI

Schuldhulpmaatje

Parochie HH. 12 Apostelen

Voedselbank Zutphen

Voedselbank Oost-achterhoek

Stichting Hulpverlening Lochemse kerken